Polimer goşundylary
Dokma kömekçileri
Öý we şahsy ideg himiki serişdeleri

ŞANGHAI DEBORN

DEBORN
ŞANGHAI
DEBORN

Şanhaý Deborn Co., Ltd. Şanhaýyň Pudong Täze etrabynda ýerleşýäninden bäri himiki goşundylar bilen iş salyşýar. Dokma, plastmassa, örtük, boýag, elektronika, lukmançylyk, öý we şahsy ideg pudaklary üçin himiki serişdeleri we çözgütleri üpjün etmek üçin işleýär. .

Soňky ýyllarda Deborn iş mukdary boýunça yzygiderli ösýär.Häzirki wagtda önümlerimiz dünýäniň bäş yklymynda 30-dan gowrak ýurda eksport edildi.

 • Greenaşyllyk, sagdyn we durnukly ösüş düşünjesini goldaýarys, ekologiýa gurşawyna goşant goşarys we ösýän jemgyýetçilik pudagy tarapyndan getirilýän çeşmeler, energiýa we daşky gurşaw krizisine garşy durarys.Greenaşyllyk, sagdyn we durnukly ösüş düşünjesini goldaýarys, ekologiýa gurşawyna goşant goşarys we ösýän jemgyýetçilik pudagy tarapyndan getirilýän çeşmeler, energiýa we daşky gurşaw krizisine garşy durarys.

  Jemgyýet jogapkärçiligi

  Greenaşyllyk, sagdyn we durnukly ösüş düşünjesini goldaýarys, ekologiýa gurşawyna goşant goşarys we ösýän jemgyýetçilik pudagy tarapyndan getirilýän çeşmeler, energiýa we daşky gurşaw krizisine garşy durarys.

 • Müşderilere ýokary hilli önümler we netijeli hyzmatlar bilen üpjün etmegi ýüregine düwen Deborn, bäsdeşlige ukyply önümleri ösdürmek we müşderilere we jemgyýete has gowy hyzmat etmek üçin içerki uniwersitetler bilen täzelenmegi dowam etdirýär.Müşderilere ýokary hilli önümler we netijeli hyzmatlar bilen üpjün etmegi ýüregine düwen Deborn, bäsdeşlige ukyply önümleri ösdürmek we müşderilere we jemgyýete has gowy hyzmat etmek üçin içerki uniwersitetler bilen täzelenmegi dowam etdirýär.

  Ylmy barlaglar

  Müşderilere ýokary hilli önümler we netijeli hyzmatlar bilen üpjün etmegi ýüregine düwen Deborn, bäsdeşlige ukyply önümleri ösdürmek we müşderilere we jemgyýete has gowy hyzmat etmek üçin içerki uniwersitetler bilen täzelenmegi dowam etdirýär.

 • Işgärlerimiziň kompaniýa bilen bilelikde ösmegi üçin oňat iş gurşawyny we ösüş platformasyny döretmegi maksat edinýän adamlara gönükdirilen we her bir işgäri hormatlaýarys.Işgärlerimiziň kompaniýa bilen bilelikde ösmegi üçin oňat iş gurşawyny we ösüş platformasyny döretmegi maksat edinýän adamlara gönükdirilen we her bir işgäri hormatlaýarys.

  Gymmatlyklar

  Işgärlerimiziň kompaniýa bilen bilelikde ösmegi üçin oňat iş gurşawyny we ösüş platformasyny döretmegi maksat edinýän adamlara gönükdirilen we her bir işgäri hormatlaýarys.

 • SATY ..
  UV sorujy UV-234

  UV sorujy UV-234

  Adatça polikarbonat, poliester, poliasetal, poliamidler, polifenilen sulfid, polifenilen oksidi, ysly kopolimerler, termoplastiki poliuretan we poliuretan süýümleri ýaly ýokary temperaturalarda gaýtadan işlenýän polimerler üçin ýokary täsir edýär, bu ýerde UVA-nyň ýitmegine ýol berilmeýär, şeýle hem poliwinilhlorid, stilin. gomo- we kopolimerler.

 • SATY ..
  UV sorujy UV-571

  UV sorujy UV-571

  UV-571 suwuk benzotriazol UV sorujylary termoplastiki PUR örtükleri we umumy köpük, gaty plastmassa PVC, PVB, PMMA, PVDC, EVOH, EVA, doýmadyk poliesteriň ýokary temperatura bejergisi, şeýle hem PA, PET, PUR we ulanylyp bilner PP süýümli egirme goşundylar, lateks, mum, ýelimler, stirol gomopolimer - we kopolimerler, elastomerler we poliolefin.

 • SATY ..
  Optiki ýagtylandyryjy OB

  Optiki ýagtylandyryjy OB

  Termoplastiki plastmassada ulanylýar.PVC, PE, PP, PS, ABS, SAN, SB, CA, PA, PMMA, akril rezin., Poliester süýümli boýag, çap syýa ýagtylygyny örtýär.

 • SATY ..
  Optiki ýagtylandyryjy OB-1

  Optiki ýagtylandyryjy OB-1

  1. Poliester süýümi (PSF), neýlon süýümi we himiki süýümi aklamak üçin amatly.2. PP, PVC, ABS, PA, PS, PC, PBT, PET plastmassa aklaýjy ýagtylandyryjy, ajaýyp akartma täsiri bilen ulanylýar.

 • SATY ..
  Optiki ýagtylandyryjy BAC

  Optiki ýagtylandyryjy BAC

  Işlemegiň ähli basgançaklarynda akril we ikinji derejeli asetat üçin gök-goýy ak reňkli hlorit durnukly optiki ýagtylandyryjy serişde.

 • SATY ..
  Antioksidant 1010

  Antioksidant 1010

  Polimerizasiýa üçin polietilen, poli propilen, ABS rezin, PS rezin, PVC, in engineeringenerçilik plastmassalary, rezin we nebit önümleri üçin giňden ulanylýar.süýümli sellýulozany aklamak üçin rezin.

 • SATY ..
  Antioksidant 1098

  Antioksidant 1098

  Antioksidant 1098 poliamid süýümleri, galypdan ýasalan önümler we filmler üçin ajaýyp antioksidantdyr.Polimerizasiýa etmezden ozal, önümçilik, ýük daşamak ýa-da termiki fiksasiýa wagtynda polimer reňk aýratynlyklaryny goramak üçin goşup bolýar.

 • SATY ..
  Antranilamid

  Antranilamid

  ATA; ANTHRANILAMIDE; 2-amino-benzamid; 2-AMINOBENZAMIDE; O-AMINOBENZAMIDE; o-amino-benzamid; AMINOBENZAMIDE (2 -); 2 karbamoylanilin

ŞANGHAI DEBORN

Aýratyn
ÖNÜMLERŞANGHAI
DEBORN

Deborn dokma, plastmassa, örtük, boýag, elektronika, lukmançylyk, öý we şahsy ideg pudaklary üçin himiki serişdeleri we çözgütleri üpjün etmek üçin işleýär.

Soňky ýyllarda Deborn iş mukdary boýunça yzygiderli ösýär.